Newsletter

Événements à venir

No upcoming event!

Noorse politiekers geven present op de UFC

     
 
Ik heb grote verwachtingen aldus Mette Hanekamhaug
 
Op 6 april komt de grootste MMA organisatie, Ultimate Fighting Championship, terug naar Stockholm, waar de lokale held Alexander Gustafsson tegen Gegard Mousasi zal uitkomen.

Net zoals de 15.000 aanwezigen in de befaamde Globen-zaal, hebben Noorse politici de kans gegerepen om te komen kijken. De politici zijn hier wel op uitnodiging van de Noorse MMA federatie.  Ze zullen in het gezelschap verkeren van tal van Europese politici, die ook ingegaan zijn op de uitnodiging van hun nationale tak van de Internationale MMA Federatie om deel te nemen aan de talrijke informatiesessies van de IMMAF die het evenement zullen voorafgaan.

Mette Hanekamhaug van Fremskrittspartiet (Progressieve Partij) en Rannveig Kvifte Andresen van de linkse Socialistische Partij hebben alleszins de uitnodiging direct aanvaard. Zij zullen niet alleen genieten van de UFC, maar nemen ook deel aan de informatiedag waar tal van onderwerpen toegelicht zullen worden, zoals de geschiedenis van de sport, het afgelegde traject om de sport gelegaliseerd te krijgen in Zweden, en de ervaringen van de Zweedse MMA federatie.
 
Grote verwachtingen

Hanekamhaug hoopt dat het bezoek haar een klare kijk op de  talrijke facetten van deze sport zal geven, en dat de verschillende vertegenwoordigers de nodige informatie zullen verwerken, die hen kan helpen bij de legalisatie van deze full contact sport.

Wij van de Partij van Vooruitgang zijn ervan overtuigd dat politieke beslissingen met kennis van zaken genomen moeten worden. We hebben deze uitnodiging aanvaard omdat het dossier dra in Noorwegen ter sprake zal komen, en we hopen hier de nodige kennis op te doen, aldus Hanekamhaug.

Buiten de deelname aan het seminarie, zijn er nog ontmoetingen tussen de politiekers , MMA-beoefenaars en medische experten gepland.
 Tijdens het UFC evenement zelf krijgen ze toegang tot de backstage, waar ze de sfeer kunnen proeven en waar ze  tot in het fijnste detail de verschillende procedures kunnen gadeslaan.

-       Hanekamhaug heeft er zin in en vermoedt dat het een fascinerend weekend zal worden. De voorgestelde debatten zien er veelbelovend uit, en ze zier er naar  uit om tussen het publiek van het spektakel te genieten. De Partij van Vooruitgang heeft actief haar steentje bijgedragen in de legalisatie van boksen in Noorwegen. Haar visie over de evolutie van MMA is dezelfde, aldus Hanekamhaug.

-       De Partij is nu druk bezig om professioneel boksen geregulariseerd te krijgen. Dit is de eerste stap naar een legalisering, zodat mensen zelf kunnen kiezen welke sport ze willen beoefenen. We hebben nog geen standpunt over de legalisering van MMA, maar we willen het debat in Noorwegen voeren.

 
De linkse Socialistische Partij is sceptischer.

Rannveig Kvifte Andresen heeft net zoals haar collega Hanekamhaug de uitnodiging om deel te nemen aan het seminarie en het evenement, aanvaard.
Nu dat ik de uitnodiging van de IMMAF aanvaard heb,is mijn doel zoveel mogelijk informatie te vergaren,aldus Kvifte Andresen.
 
SV had een duidelijke mening op het verbod van professioneel boksen in Noorwegen volgens  Kvifte Andresen , en ze geeft toe dat haar reserves heeft tegenover MMA.

De hoofdreden om het verbod te handhaven is dat ze geen sportieve happenings willen toestaan waar het doel is de tegenstander te kwetsen – en waar ernstige blessures, hersenletsels inbegrepen, een groot risico vormen. (ter info: professioneel Engels Boksen is verboden in Noorwegen, wat hun betoog een stuk coherenter maakt dan in België. In Zweden is MMA toegestaan, maar professioneel Engels boksen niet)

- Ik blijf sceptisch tegenover de legalisatie van MMA in Noorwegen, maar ik hoop de kans te krijgen me te informeren hieromtrent en meer er over te leren. Ik geef toe dat ik er momenteel niet veel over weet.

De IMMAF wilt het debat aangaan

De communicatieverantwoordelijke van de Noorse MMA Federatie Thomas Eriksen Rye vindhet hoog tijd om een ernstig en objectief debat te houden over de legalisatie van MMA en andere contactsporten.
We hebben het gevoel dat het debat over de legalisatie en aangebrachte kennis ter zake geen rekening houden met de complexiteit en de dynamiek van de sport.

- Wat denkt u ervan ?

- Het mooiste voorbeeld is dat de medische expertise ter zake te herleiden is naar de mening van één neuroloog van het Rikshospital – Wetende dat er tal van andersluidende meningen zijn in de medische wereld, kan men zich géén beeld vormen op basis van één mening, aldus Eriksen.

Hij hoopt dat dankzij de participerende observatie aan dit gehele evenement, de politiekers het nodige inzicht zullen bekomen om MMA op de politieke agenda te plaatsen.
 
Ontgoocheld door de Noorse Arbeidersbeweging
De Noorse MMA Federatie had een uitnodiging verstuurd naar de drie belangrijkste partijen, waarop weinig respons kwam. Uiteindelijk heeft de federatie dan maar een uitnodiging gestuurd naar alle partijen die in het parlement zetelen.

De reacties waren divers;
-       De Arbeidersbeweging toonde zich aanvankelijk geïnteresseerd, wat maakt dat we lang en naarstig gezicht hebben naar iemand die hen wou vertegenwoordigen, maar uiteindelijk hebben ze de boot afgehouden, en ons meegedeeld dat er van hun uit geen vertegenwoordiger zou zijn.

-       We vinden het eerder vreemd dat er geen gevolg gegeven werd aan onze uitnodigingen, en dit ondanks herhaaldelijk aandringen. We hebben eveneens een uitnodiging gestuurd naar de Minister van Kultuur, maar wachten nog steeds op antwoord. Gezien hun getalsterkte in het Parlement, zijn we toch wel ontgoocheld.
Rye Eriksen vreest dat de partij op deze manier een uitgelezen kans mist om relevante kennis op te doen over de vechtsportwereld.

Wetende dat de Noorse MMA Federatie dra 5000 actieve leden zal tellen, en meer dan 40 clubs zal vertegenwoordigen, beseffen we goed dat we een klein deel van de bevolking uitmaken. Tel je hierbij het aantal Noren dat interesse toont in MMA, dan kom je tot de conclusie dat MMA een belangrijke sportieve factor is in de Noorse wereld, en wordt het eigenlijk ondemocratisch om hiermee geen rekening te houden, volgens  Rye Eriksen.
 
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen